בית ספר לפרחי באך – א’ הוא לאספן לחרדה

בית ספר לפרחי באך בית הספר לפרחי באך מתחיל היום! על תכנית הלימודים – עוברים על כל ה-38 התמציות השונות של פרחי באך, כדי ללמוד על כל אחת מהן סביר להניח שיהיה שיעור אחד בשבוע, אבל לוח הזמנים אינו חצוב א’ הוא לאספן​ היום בית ספר פרחי באך מתחיל באות א’, והתמצית פרחי הבאך אספן […]