הספרייה של סאטסנג

Welcome to your library!!!

books you can borrow

using the book table (צריך להוריד את הקובץ)

to borrow books

1. first time – sign up here
2. you are invited to borrow up to 2 books at a time
3. important: I have not read most of the books in the library, and do not guarantee that books are appropriate for you or anyone else – the responsibility is 100% yours for what you borrow or read
חשוב: לא קראתי את רוב הספרים בספרייה, ואני לא מבטיחה שהספרים מתאימים לך או לכל אחד אחר – האחריות היא 100% שלך על מה לשאול או לקרוא

if you have books in good condition to donate, let me know ❤️ and thank you
any comments on how to make the library better? please let me know!

I’m so happy you are part of the library!

Skip to content